TIP NA RECEPT

Zelí pečené na horkých kamenech

Tato u nás neznámá technika grilování zelí je bravurním kouskem naší klientky z Berouna. Proto si přála, aby měla kamenný krb, kde se využije teploty rozpáleného ohniště. Zelí se opéká nejen od spodu, ale i žárem od zadní stěny a boků ohniště. Doba grilování je přes hodinu v řádně vyhřátém ohništi. Hlávka zelí je naplněna slaninou a cibulí, potírá se máslem a grilovacím kořením a grilujeme ji tak dlouho, až je tak křehká, že ji lze krájet lžící. Krásně voním, výborně chutná a hodina grilování není při takové odměně vůbec dlouhá. Pozornost takto připravené hlávky zelí zcela jistě upoutá pozornost každého hosta.

První schůzka:

Při první návštěvě jsme se seznámili se zahradou a s detailními požadavky. Po důkladné prohlídce zahrady a po rozhovoru s klientem jsme společně zvolili místo pro budoucí krb. Dohodnuli jsme se na části zahrady, kde ani v budoucnosti nebylo plánované využití. Navíc toto místo umožnilo orientovat zahradní krb tak, aby zahradu více oddělil od sousedů a chránil tak soukromí zahrady. Příprava projektu: Po určení umístění zahradního krbu a změření potřebných rozměrů zahrady jsme připravili návrh stavby a dokumentaci pro základovou desku a vlastní krb. Při druhé návštěvě jsme předložili tento návrh a s kalkulací ceny stavby. Klient obojí odsouhlasil, proto bylo možné domluvit termín nástupu řemeslníků.

Byly dojednány další body postupu prací.

  • • klient požadoval, aby při stavbě nebyly poškozeny okrasné dřeviny v těsném sousedství krbu
  • • stavba se nachází na náměstí, kde je problém s manipulací s materiálem. Proto si řemeslníci museli připravit polotovary v dílně pro urychlení stavebních prácí
  • • trvání stavebních prací nemělo překročit 10 dnů
  • • základy stavby zadá klient místní firmě, která je postaví podle předané dokumentace

Zhodnocení projektu:

Splnit požadované body pro naši firmu nebylo nijak obtížné. Zahradní krb byl postaven ve sjednaném termínu, ke spokojenosti klienta. Okrasné dřeviny ani zahrada poškozeny nebyly. Jak byl záměr naplněn, posuďte z předložených snímků. Na závěr ještě předkládám velmi zajímavý a lákavý recept klienta, který vlastně nebyl klientem, ale klientkou, navíc i velmi erudovanou kuchařkou.