Výchozími materiály pro projekt je samozřejmě kámen a k němu dřevěné konstrukční prvky. Na tom se asi nic změnit nedá, pokud má mít výsledné dílo estetickou hodnotu. Volnost nastává až při volbě tvarů stavby a doplňků a v jejich kombinacích. Jak je z obrázků patrné, zvolená tvarová řešení jsme dosud nikde jinde nepoužili, takže požadavek zákazníka byl jednoznačně splněn.